Cremnocereus Albipilosus – nový rod z Bolívie

V posledních 12 měsících se nám podařilo 2× navštívit Bolívii. V době koronaviru je to velký unikát. Obě cesty měly svůj cíl. Druhá cesta na přelomu října a listopadu 2021 byla cílená na objevení nového rodu a druhu zároveň Cremnocereus albipilosus. Tuto rostlinu viděli pouze jeho objevitelé Mats Wimberk a Martin Lowry, kteří rostlinu popsali.

Při podrobném prostudování literatury a všech dostupných informací jsme se tuto rostlinu také vypravili hledat. Věděli jsme jen, že roste mezi městy Zudaňez a Valle Grande a znali jsme nadmořskou výšku 1800 m. Je to jako hledat jehlu v kupce sena. Navíc jsme věděli, že rostliny z cesty nejsou odnikud vidět.

Často se stává, že informace nálezců jsou v literatuře trochu matoucí. Hlavně, co se týká nadmořské výšky. My jsme měli štěstí, protože nadmořská výška byla udána přesně. Další výhodou bylo, že na celém udaném úseku jsou pouze 2 místa s nadmořskou výškou 1800m (vše je výše), takže to musí být jedině v klesání, resp. stoupání k řece Rio Grande. Zastavujeme na bodu 1800 m ve směru od Zudaňez. Je to prudká zatáčka s malým odpočívadlem.

Všude okolo jsou příkré svahy a opadavý les plný trnitých keřů. V tuto dobu je vše olistěné. Auto zastavuje a náš nejlepší lezec Albert se vydává na průzkum. Plazí se pod pichlavými keři a dává pozor, aby nespadl ze srázu, který je zde všude. Za chvilku se ozývá: „Mám je!!!“ Okamžitě jsme se vydali také do pichlavého a sesouvajícího se svahu.

Včas si uvědomuji, že musím tlumit euforii. Vím, že se v tuto dobu dělá nejvíce chyb. Navíc moje váha nepřeje tomuto terénu. Podaří se mi také proplazit nad jeden trs Cremnocereusu a udělat autentické obrázky. Ti odvážnější se spouštějí blíže k rostlinám a dokonce i pod ně!!! Na celé lokalitě je jen pár jedinců (trsů). Zkoušíme teleobjektivem zkoumat okolní kopce a skály a nacházíme ještě cca 12 rostlin. Ty jsou bez horolezecké výbavy nedosažitelné.

Vracíme se spokojeni k autu. Vůbec nevnímáme teplotu, která dosahuje 36 stupňů. Jsme rádi, že jsme všichni v pořádku a nikdo nespadl z prudkého, drolivého svahu. Jsme teprve druzí na světě, kteří rostliny viděli! Další informace o rostlinách a semenech na našem emailu: matucana@kakteen.cz.