Guatemala, země tillandsiím zaslíbená 1. část

Pěstírna Uwe Feldhofa a NP Quesal

V loňském prosinci se mi splnil další životní sen, navštívit centrum výskytu tillandsií – Guatemalu. Důvody byly dva. První byl vidět na nalezištích druhy, které dovážíme, a druhý byl navštívit 2 pěstírny tillandsií v reálu. Obojí bylo velmi lákavé.

Stínomilné druhy jsou pěstovány pod sítěmi. Uprostřed Uwe Feldhof, vpravo Uli Lautner.

Personální složení naší expedice bylo velmi rozmanité, protože pětičlennou skupinu tvořili 3 Němci a 2 Češi, všechno znalci tillandsií. Největší osobností naší skupiny byl Uli Lautner, který byl v této zemi již pětkrát. Navíc sousední Mexiko navštívil patnáctkrát a to vždy za účelem pozorování tillandsií. Nejvíce nás samozřejmě zajímala Til. lautnerii, kterou sám objevil a potom byla po něm popsána.

Matečné rostliny jsou zavěšeny na drátech.

Na letišti v Guatemala City na nás čekal majitel firmy na pěstování tillandsií Uwe Feldhof se svojí guatemalskou manželkou Mimi. Odvážejí nás na hotel a po té k ním domů. Zde připravujeme strategii celé cesty. Chceme navštívit totiž obě zahrady Uwe Feldhofa, firmu Zion Plants a hlavně navštívit lokality guatemalských tillandsií. Uwe slíbil, že na některé lokality s námi pojede. Patří totiž s naším kolegou Uli Lautnerem mezi největší znalce guatemalských tillandsií. Rentujeme auto na naše hostitele, protože pro domácí je výrazně výhodnější cena. Konečně poznáváme i hlavní město. Je to více než 3milionové velkoměsto, přecpané miliony aut. Hlavní tepna – panamerikána vede přímo městem. Prakticky se nedá z ní uhnout a něco objet. Náš hotel je ve městě a z něj budeme jezdit na lokality. Některé delší cesty budou na 2 nebo 3 dny. Každý výjezd z hlavního města je často na 2 – 3 hodiny, zlatá ucpaná Praha.

Til. tricolor je na slunci krásně vybarvená.

Hned druhý den navštěvujeme obě zahrady Uwe Feldhofa. První je stará zahrada, cca 20km za městem v horách. Rostliny jsou pěstovány na roštových stolech a na drátech, jako réva vinná u nás. Obdivujeme celé dopoledne vybarvení a sortiment místních skvostů. V pěstírně nejsou jen domácí druhy, ale mnoho druhů z ostatních států střední a jižní Ameriky. Mnoho rostlin je pod stínícími sítěmi. Jsou to druhy zelené, často i matečné. Další druhy jsou na plném slunci, samozřejmě tomu odpovídá i jejich vybarvení. Nejvíce mne překvapuje množení rostlin. Vždy jsem se domníval, že druhy, které dovážíme jsou množeny generativně, tedy výsevem. Je to omyl, protože většina druhů je množena vegetativně. Jsou zde rozsáhlé matečnice, z kterých se odebírají odnože. Jejich vývin trvá cca 2 roky, dle druhu. Využívají zde postřiky cytokininy, aby podpořili vyrašení více odnoží. Normálně vyrostou 2–4 odnože. Při postřiku 8–12 odnoží. Všechny rostliny jsou ošetřovány pravidelně proti chorobám a škůdcům. Jednou týdně jsou kropeny vodou. Pro množení se zde chystají i brazilské rarity: T. reclinata, graciliae, sucrei, kautskyi a další. Nadšeni odjíždíme na druhou zahradu, vzdálenou cca 20 km.

V pěstírně Uwe Feldhofa jsou pěstovány tillandsie na roštových stolech.

Tato druhá zahrada byla otevřená teprve nedávno. A je to vidět. Vše je nové, další pěstební prostory se stavějí. Celá zahrada je v rovině, takže vše v ideálních podmínkách. Všude je rozvedená závlaha, pro snadnější a rychlejší kropení, resp. přihnojování. Samozřejmostí jsou mnohohlavé matečnice, včetně těch žádaných guatemalských rarit jako jsou „citesové“ T. xerografica a T. harrisii. Obdivujeme i úžasnou novinku T. zacapanensis. Vše důkladně fotíme a monitorujeme, protože na závěr naší expedice budeme právě zde vybírat rostliny pro svoje sbírky a já samozřejmě také pro svůj obchod. Vracíme se plni dojmů na náš hotel do Guatemala City. Zítra nás již čeká návštěva prvních nalezišť vzácných tillandsií v přírodě.

Závlaha tillandsií v nové pěstírně.

Jako první navštěvujeme oblast kolem NP Quetzal. Žije zde i věhlasný pták quetzal. Bohužel je velmi plachý, takže ho nevidíme. Vidíme však nádherné tillandsie: oropezana, standleyi, butzii, tricolor, lampropoda, punctulata. Je zde nadmořská výška blízká 3000m. Ohromná mlha a chlad kolem 10 stupňů umocňují tyto extrémní podmínky. Samozřejmě tyto druhy se u nás špatně pěstují. Musí mít zvláště v zimě velmi specifické podmínky, nízké teploty, těsně nad nulou, což málokdo ví!!! V této oblasti si bereme na sebe úplně všechno co máme s sebou. Nějak jsem zapomněl na dlouhé kalhoty. Vím ale čím je nahradit, mám na rozdíl od svých kamarádů z Německa tekutý lék z Moravy. Zabírá velmi dobře. Většina tillandsií zde roste na borovicích. Je to úžasné vidět na kmenech těchto stromů tyto exotické rostliny.

   

T. xerografica

T. capitata v. guatemalensis

T. lautnerii

T. oaxacana

T. oropezana

T. punctulata

T. magnusiana

T. guatemalensis

T. ponderosa