Některé zajímavé ecuadorské tillandsie

Při svojích toulkách Ecuadorem jsem měl možnost navštívit mnoho lokalit bromélií, mezi kterými nechyběli ani zajímavá naleziště tilandsií. V Ecuadoru roste mnoho ‚měkkých‘ tilandsií, které jsou pro nás kaktusáře hůře pěstovatelné. Já bych se chěl zaměřit na druhy sukulentní, tvrdé, vhodné na společné pěstování s kaktusy.

Tillandsia tectorum

Přiznám se, že tento druh jsem si přál vždy vidět v přírodě. Rostliny jsem znal pouze z obrázků a z našich sbírek. V poslední době se k nám dostaly i formy z Peru, zásluhou zásilek od Karla Knížete.

Tillandsia tectorum roste společně s Espostoa melanostele u Chorro de Girón.

Til. tectorum patří mezi nejatraktivnější tillandsie vůbec. Téměř vždy ji zdobí jemné, peříčkovité chlupy na kterých velmi dobře ulpívají kapičky rosy a deště. Na všech lokalitách se vyskytuje terestricky,ve velkých trsech, vždy však s dostatečným pohybem vzduchu. Často zdobí vrcholy nepřístupných skal mnohdy výrazně erodovaných. Mnoho lokalit je pro nás Evropany nepřístupných. Hrozí zde nebezpečí zřícení do roklí pod skalami. My jsme měli s sebou šikovného domorodce Cervanda, který vylezl i na ta nejnemožnější místa a rostliny donesl…

Tillandsia tectorum na odbočce na Pucaru.

Areál rozšíření je od jižního Ecuadoru až do centrálního Peru. Je to poměrně rozsáhlá oblast, která dává tušit , že se vyskytuje mnoho stanovištních forem, které byly i platně klasifikovány. Já jsem měl možnost pozorovat T. tectotum na 5 lokalitách Jižního Ecuadoru kolem měst Oňa, Yangana a Catamayo. Nejkrásnější rostliny byly kolem města Giron, na odbočce směr Pucara. Přesně stejný názor má i prof. Rauh ve své monografii Die Bromelien. Tento taxon patří mezi snadno pěstovatelné druhy. Neroste moc rycle, ale vždy do krásy. Čím jsou rostliny starší, tudíž větší, tím jsou krásnější. Dobře rostou na stinném i slunném stanovišti s dostatečným prouděním vzduchu. Čím je místo více exponované, tím musíme více rosit. Na zimní stanoviště přenášíme rostliny před příchodem prvních mrazů. U dospělých, cca 10 – 12 letých rostlin se dočkáme prvního květenství , které bývá růžových odstínů. Rostliny z jedné lokality kvetou dokonce modro bíle !!!

Tillandsia disticha

Tillandsia disticha, červená forma, roste nedaleko od T. tectorum 1380m.

Tato tilandsie patří do skupiny trávovitých tilandsií s výrazně rozšířenou bází. Její areál výskytu je od Kolumbie, přes Ecuador až do Peru. Měl jsem možnost navštívit několik lokalit v Ecuadoru a poznat jejich proměnlivost. První lokalita byla nedaleko Giron, cca 3km severně od lokality T. tectorum. Nález byl zcela nečekaný, protože jsme hledali rostliny rodu Jatropha sp. Mezi malými keříky tohoto druhu jsme objevili skoro metrové trsy, terestrické Tillandsie disticha. Trávovité listy byly zbarveny tmavě červeně. Lokalita byly v nadmořské výšce 1300m. Druhý den na stejné cestě, ale v nadmořské výšce 3028 m, ve vlhkém porostu rostla epifyticky, zelená T.disticha.

Tillandsia disticha, červená forma, roste za odbočkou na Pucaru terestricky.

Byla jen cca 15 – 20cm velká, oproti skoro 40cm rostlinám z okolí Giron. Na tyto zelené jsme narazili ještě u měst Celica a Catamayo. Vždy rostly na nízkých keřích, společně s dalšími druhy /T. recurvata, usneiodes, caerulea apod./.Rovněž u tohoto proměnlivého druhu pěstování nečiní potíže, jen u červenolisté formy byly trochu problémy s aklimatizací.. Rostliny kvetou poměrně brzy, kolem 6 – 8 roku. Vždy po odkvětu se bohatě větví, což u předchozího druhu nelze říci. Dobře se množí dělením trsů.

Tillandsia latifolia

Tato tilandsie patřila mezi první zástupce rodu, s kterými jsme se v Ecuadoru setkali. Bylo to jižně od Cuency u vesnice Choro de Giron. Ve vlhkých lesích společně s epifytickými orchidejemi a dalšími broméliemi zde bylo miliony rostlin všech velikostních skupin. Oblast byla enormně mokrá a stále pršelo. Na ostatních lokalitách již tak vlhko nebylo. Nejvíce rostlin bylo kolem měst Cariamanga a Oňa. Vzhledem k ohromnému areálu rozšíření /Kolumbie, Ecuador, Peru/ existuje mnoho variet, lišících se hlavně velikostí a barvou listů, od miniaturních, sotva 5cm /var. minor/ až po 8ocm /var. major/. Pěstování těchto rostlin nečiní větší problémy, jen u drobnolistých forem je třeba častěji rosit nebo více stínit. Většinou jsme tento druh nacházeli jako epifit v korunách stromů.

Doporučuji pravidelně odstraňovat zaschlé listy, rostliny působí pohledněji. Větší formy patří mezi nejrychleji rostoucí tilandsie.

Tillandsia /Vrisea/ espinosae

Til. /Vrisea/ espinosae mezi Celica a Empalme.

Vidět porostlé kmeny kaktusů trsy této tillandsie patří mezi nejsilnější botanické zážitky z Ecuadoru. Nejkrásnější trsy byly v kaktusových lesích mezi městy Celica a Empalme na jihu Ecuadoru. Rostly na kaktusech rodu Pseudoespostoa sp. a Armatocereus sp. Tvrdá těla T. espinosae mají velký stupeň sukulence a přímo ji předurčují pro pěstování s kaktusy. Zajímavavostí je i to, že mladé rostliny vyrůstají na stolonech a vytvářejí kompaktní trsy o mnoha desítkách hlav. Dobře se oddělují a množí. Tato lokalita byla v plném květu a to ještě více krásu rostlin umocňovalo.

Til. /Vrisea/ espinosae roste na kmenech kaktusů i Acacia sp.

První květenství se objevují na rostlinách kolem 6cm průměru. Pěstování ani aklimatizace nečiní potíže. Nejlépe roste v polostínu při dostatečném pohybu vzduchu. Mezi městy Cariamanga a Andalusa jsme našli zajímavou formu s měkkými a sevřenými listy. Květ byl totožný jako nominální druh.Domnívám se, že to bude nová, nepopsáná subspecie. Další výzkum v kultuře pomůže objasnit tuto domněnku.

Pěstování tilandsií

Pěstování tilandsií stále ještě straší mnoho našich pěstitelů kaktusů. Při dodržení následujících zásad to bude určitě stejně snadné jako pěstování kaktusů.

  • Na letní stanoviště dáváme rostliny vždy, když nehrozí mrazíky. Mělo by být pro většinu druhů v polostínu /pod korunou stromu, pod stínovkou/, kde dostatečně proudí vzduch.
  • Vybíráme si tvrdší,šedě ojínělé a trávolisté druhy, měkké druhy si necháme až máme více zkušeností
  • Rosení provádíme měkkou, nejlépe srážkovou vodou.
  • V době vegetace pravidelně přihnojujeme 2× měsíčně listovým hnojivem.
  • Na podzim uklízíme rostliny co nejpozději, ale včas před mrazíky. Mlhy a střídání teplot v tomto období rostlinám nejvíc prospívá, vyzrávají jim pletiva.
  • Období zimy je nejkritičtější – nejlepší je skleník s teplotou blízkou zimování kaktusů /8 – 12 stupňů/, podle teploty a vzdušné vlhkosti 1 – 2 měsíčně tilandsie rosíme nebo máčíme, vždy dopoledne, aby do večera oschly.

Tillandsie latifolia roste i terestricky /u Girón/.

Náš ecuadorský průvodce Cervando přinesl rostliny i z těch nejméně přístupných míst.

Tillandsia disticha, zelená forma. Mezi Pucara a Chica.

Tillandsia disticha, zelená forma v květu.

Tillandsia tectorum u Yangana.

Nejvíce erodované skály, porostlé T. tectorum, byly u Yangana.

Krásné T. tectorum byly rovněž u Oňa.

T. tectorum u Oňa i kvetla.